Polska dopiero raczkuje na arenie wynalazków. Dla skonfrontowana w Stanach Zjednoczony co roku zgłaszanych jest około 200 tysięcy patentów. Ważne jest uświadomienie biznesmenom jak istotne dla naszego państwa jest raportowanie patentów. Co to w komplecie jest patent? Dla firmy to dokument stwierdzający, że dany wymysł jest jej oraz nie został skopiowany. Dla Polski to kolejne miejsca pracy. Zapraszamy – doradztwo biznesowe Lublin. Na co można ofiarować dotacje unijne? Na przykład na pokrycie wydatków zameldowania wynalazku do Urzędu Patentowego lub na węszcie procedury unieważnienia patentu jeżeli zachodzi podejrzenie plagiatu. Pieniądze z dotacji mogą również być przekazane na wszelkie opłaty urzędowe, których w czasie zgłaszania patentu jest dość sporo. Między innymi: tłumaczenie pism, koszty spraw sądowych. Istotnym argumentem na plus jest to, że wnioski wolno zgłaszać w trybie ciągłym. Co świadczy, że nie ma wyznaczonych terminów oraz konkursów. Jedna jednostka gospodarcza może zgłaszać kilka wniosków o patentowe dotacje. Optymalna kwota dotacji wynosi 400 tysięcy złotych. Śladowa 2 tysiące.
Ubezpieczenia dla naszej firmy
Pożyczki
Biuro podatkowe
Pożyczki

Starsze artykuły tematyczne:

Comments are closed.