W ogóle na temat kotłów grzewczych nie wiadomo nam zbyt dużo, a gdy nadchodzi do ich kupna okazuje się, że tak w istocie nie wiemy nic. Wielokrotnie też nie zdajemy sobie sprawę z tego, że kotły co są rozmaite i istnieje wiele ich podziałów. Główna klasyfikacja kotłów dotyczy funkcji które pełnią i tak wyróżnia się kotły jednofunkcyjne oraz urządzenia kotłowe dwufunkcyjne. Wolno również uwzględnić podział dotyczący tego, czy istnieje szansa odprowadzania spalin i czerpania powietrza do spalania. Wyróżnia się w następstwie tego sprzęty, jakie mają komorę otwartą oraz grzejniki aluminiowe, których komora jest zamknięta. Ze względu na sprawność urządzenia kotłowego można rozróżniać te, których wartość ta przekracza 100% (kotły kondensacyjne), i kotły sztampowe, których sprawność nie przekracza wartości 100%. Jeśli chodzi o sposób montażu oraz instalacji urządzenia mówi się o kotłach wiszących i stojących – musisz posiadać sklep instalacyjny. Mówiąc o rodzajach kotłów grzewczych należy także wspomnieć o tym, że różnią się one żądaniami dotyczącymi paliwa.
Blog zabawa i nauka
Blog zabawa i nauka
Rozrywka
Dowcipy i Humor

Starsze artykuły tematyczne:

Comments are closed.